Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.05 / Atnaujinta 2020.02.05 13:46
 • Kandidatų atranka raštvedžio (-ės) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką į raštvedžio pareigybę.

  Pagrindinės funkcijos: • teikti informaciją konsuliniais klausimais, rengti konsulinę informacinę medžiagą, rengti atsakymus į paklausimus;
  • rengti konsulinius dokumentus, tvarkyti konsulinę korespondenciją;
  • palaikyti ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  • formuoti konsulinių dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą ir tvarkyti archyvą konsuliniais klausimais;
  • ruošti konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu, tvarkyti diplomatiniu paštu gautus konsulinius dokumentus;
  • vykdyti kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai:
  • turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • mokėti lietuvių kalbą, rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pateikti užsienio kalbų įsivertinimo formą pagal „Europass“);
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  • būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Konfidencialiai“.

  Privalumas: anglų kalbos mokėjimas.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Siūlomas pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Kandidatus prašome iki 2020 m. vasario 21 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: • prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą);
  • „Europass“ gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą);
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą) (skenuotą);
  • motyvacinį laišką (skenuotą). Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai.

 • Kandidatų atranka vairuotojo (-s) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje (toliau – Ambasada) skelbia kandidatų atranką vairuotojo pareigybei užimti. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir darbas pagal kas mėnesį tvirtinamą darbo grafiką, sudarant terminuotą darbo sutartį.

  Pagrindinės funkcijos:

  • vairuoti tarnybines transporto priemones;
  • vežti specialiuosius kurjerius, Ambasados darbuotojus, delegacijas, Ambasados svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;
  • prižiūrėti tarnybinių transporto priemonių techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
  • rūpintis transporto priemonių techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoti jos(jų) remontą;
  • laiku ir atsakingai pildyti su transporto priemonėmis ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarkyti transporto priemonių degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
  • pristatyti paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paimti iš jų;
  • prireikus pakrauti ir iškrauti transporto priemones, gabenti krovinius į ambasadą ir iš jos;
  • vykdyti kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:

  • turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti ambasados tarnybines transporto priemones („D“ kategorija būtų privalumas);
  • turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą (5 metų ar ilgesnis vairavimo stažas būtų laikomas privalumu);
  • žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus (etiketo reikalavimų išmanymas ir geras rusų kalbos mokėjimas būtų laikomas privalumu);
  • žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

  Kandidatus prašome iki 2020 m. vasario 21 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą);
  • vairuotojo pažymėjimo kopiją (skenuotą);
  • atitinkamos formos sveikatos pažymėjimą (skenuotą);
  • gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą).

  Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai.

Naujienlaiškio prenumerata