Kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

Sukurta 2019.02.08 / Atnaujinta 2019.11.25 09:15

SVARBU:

Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo LR pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje ar į pasirinktą Migracijos departamento teritorinį skyrių.

Vaiko iki 1 m. amžiaus dalyvavimas teikiant prašymą nėra būtinas. Vaiko nuo 1 metų dalyvavimas yra būtinas!

Teikiant prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentus, asmuo turi būti deklaravęs išvykimą iš Lietuvos. Daugiau informacijos rasite čia.

 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai. Tačiau asmenims nuo 16 iki 18 metų kreipiantis dėl pirmojo LR pilietybę ir tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo/išdavimo asmeniui iki 16 metų, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, santuoka/ištuoka turi būti įtraukta į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo LR paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, vaiko gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Iki piliečiui bus išduoti nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas. Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui:

Asmenims nuo 16 metų:

 1. Asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, LR pasas, LR asmens tapatybės kortelė).
 2. Jeigu piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai – dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės;
 3. Išduodant pirmą asmens dokumentą po LR pilietybės įgijimo – galiojantis užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas (Rusijos Federacijos užsienio pasas, piliečio pasas ar leidimas gyventi asmeniui be pilietybės). 
 4. Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).

Veido atvaizdas nuskaitomas Ambasadoje, todėl nuotraukų pateikti nebūtina. Asmenims, nuolat nešiojantiems akinius – 2 amžių atitinkančias nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).

Vaikams (iki 16 metų):

 1. Vaiko asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, LR pasas, LR asmens tapatybės kortelė).
 2. Pirmojo dokumento išdavimo užsienyje gimusiam vaikui atveju, taip pat reikia pateikti vaiko Rusijos Federacijos užsienio pasą (jei išduotas).
 3. Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu tėvai išsituokę: 1) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – pateikdamas tai patvirtinančią teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą; 2) kitas iš tėvų – pateikdamas tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą (parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutikimas surašomas Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno akivaizdoje), teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas.
 4. Jeigu piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai – dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės;
 5. Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).

2 vaiko amžių atitinkančias nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia). Asmenis vyresnius nei 5 m. amžiaus fotografuojame Ambasadoje. Tai papildomai nekainuoja. Jaunesnių vaikų nuotraukas rekomenduojame turėti savo.

Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):

 1. Asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, LR pasas, LR asmens tapatybės kortelė). Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka (pvz.: vairuotojo pažymėjimą, Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, studento pažymėjimą, užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi, ar kt.);
 2. Jeigu piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai – dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės;
 3. Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
 4. Pranešimas apie LR pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.

DĖMESIO:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Naujienlaiškio prenumerata