Apie ambasadą

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2020.03.30 13:26

Lietuvos Respublikos ambasada prie Šv. Sosto yra viena iš nedaugelio Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, be pertraukos veikusių per visą Lietuvos okupacijos laikotarpį. Šv. Sostas, nepripažinęs 1940 m. prievarta įvykdytos aneksijos, leido atstovybei veikti ir prie šv. Petro sosto atstovauti nepriklausomybę praradusiai Lietuvai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo atstatyti ir normalūs pilnaverčiai Lietuvos ir Šv. Sosto santykiai. Pirmasis Lietuvos ambasadorius Kazys Lozoraitis skiriamuosius raštus įteikė 1992 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 15 d. dekretu Nr. 133 Kazys Lozoraitis buvo atšauktas iš Lietuvos Respublikos Ambasadoriaus prie Šventojo Sosto pareigų.

Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 8 d. dekretu Nr. 127 Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto buvo paskirtas Algirdas Saudargas, atšauktas - 2008 m. liepos 21 d. dekretu Nr. 1K-1456.

Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. liepos 21 d. dekretu Nr.1K-1457 Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto buvo paskirtas Vytautas Ališauskas. Kredencialai Jo Šventenybei Benediktui XVI įteikti 2008 m. lapkričio 7 d. Kredencialai Maltos Ordino Didžiajam Magistrui Matthew Festing įteikti 2009 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. balandžio 18 d. dekretu Nr. 1K-1033 Ambasadorius Vytautas Ališauskas atšauktas iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui pareigų nuo 2012 m. liepos 13 d.

Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. balandžio 18 d. dekretu Nr. 1K-1034 Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto nuo 2012 m. liepos 16 d. paskirta Irena Vaišvilaitė. Skiriamuosius raštus Jo Šventenybei Popiežiui Benediktui XVI įteikė 2012 m. rugsėjo 6 d., Castel Gandolfe.

Naujienlaiškio prenumerata