Lietuva ir Maltos Ordinas

Sukurta 2014.08.20 / Atnaujinta 2014.08.20 16:12
1992 m. liepos 9 d. užmegzti diplomatiniai santykiai.
1992–2004 m. Kazys Lozoraitis tapo pirmuoju Lietuvos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino po Nepriklausomybės Atkūrimo.
1993–2006 m. pirmasis Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje dr. Peteris fon Fiurstenbergas.

Maltos arba Suverenusis karinis hospitaljerų šv. Jono ordinas yra krikščioniška pasaulinė organizacija, teikianti pagalbą skurstantiems bei ligoniams, nepriklausomai nuo jų rasinės ir religinės priklausomybės.

Ordinas įkurtas Jeruzalėje 1099 metais. Iš pradžių tai buvo vienuoliška bendrija, vėliau, kad galėtų apginti ligonius piligrimus bei atkovotas iš musulmonų krikščioniškas teritorijas Šv. Jono ligoninės ordinas, prisiėmė kai kurias karines funkcijas ir įgavo riterių ordino pobūdį. 1120 metais Ordinas tapo nepriklausoma organizacija. 1310 metais Ordinas įgavo teritorinį suverenumą. Amjeno sutartyje 1802 buvo pripažintos suvereninės Ordino teisės į Maltos salą. 1834 metais Ordinas įsikūrė Romoje, kur iki šiol eksteritorialiai valdo Maltos ordino rūmus – Via Condotti 68 ir Villa Aventine.

Šiuo metu Ordinas veikia 120 šalių, humanitarinę pagalbą teikia ir labdaringą darbą vykdo 80 000 savanorių pagalbininkų ir 15 000 medicinos darbuotojų.

Maltos Ordinas vadovaujasi Konstitucine chartija ir Kodeksu, turi savo valdžios institucijas, teisminę sistemą, išduoda pasus, turi valstybinius antspaudus, savo pašto tarnybą, leidžia pašto ženklus. Nuo 1961 Ordinas atnaujino monetų kalimą. Valiuta 1 skudas = 0, 24 euro. Didysis Magistras ir Suvereniosios tarybos didžioji dauguma yra renkami ir vykdo savo pareigas griežtos subordinacijos principu. Maltos Ordinas tarptautinės bendrijos visuomet buvo pripažįstamas kaip suverenus tarptautinės teisės subjektas, nepriklausomas nuo bet kokios išorinės politinės valdžios.

Didysis Magistras yra renkamas iki gyvos galvos iš ordino riterių tarpo. 2008 m. kovo 11 d. Maltos Ordino 79-uoju Didžiuoju Magistru išrinktas Matthew Festing, kuris savo pareigas eina iki šiol.

Didžiajam Magistrui padeda Suverenioji taryba (Sovereign Council), kurią sudaro: Didysis Komandoras (viceprezidentas), Didysis Kancleris (užsienio reikalų ministras), Hospitalijus (sveikatos ir vidaus ministras), Iždininkas ir 6 nariai. Suverenioji taryba renkama 5 metų kadencijai.

Maltos Ordinas palaiko dvišalius diplomatinius santykius su 103 valstybėmis, turi nuolatinio stebėtojo statusą daugelyje tarptautinių organizacijų (Jungtinėse Tautose ir kt.). Ordinas taip pat turi atstovybes arba delegacijas Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Monake, Šveicarijoje, o taip pat diplomatines misijas prie JT, Europos Komisijos (ambasadorių lygiu), Europos Tarybos, UNESCO, FAO ir keliose tarptautinėse organizacijose Ženevoje.

Lietuvos Respublikos ir Maltos Ordino diplomatiniai santykiai užmegzti 1993 m. spalio 10 d. Nors Lietuvos ir Maltos Ordino diplomatiniai ryšiai užmegzti palyginti neseniai, Ordino ryšiai su Lietuva siekia XVII amžiaus pradžią. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvą pradėjo pasiekti Maltos kryžiumi paženklintos pirmosios humanitarinės pagalbos siuntos. Nuo to laiko Ordino pagalba Lietuvai smarkiai išsivystė - ligoniams, našlaičiams gabenami vaistai, medicininė įranga, technika ir kita.

Naujienlaiškio prenumerata